Dr. Reeve’s vaginisme therapie

Over Dr. med. Julia M. Reeve

Dr. Reeve spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Duits.

Geboren en getogen in Engeland, verhuisde Julia Reeve ivm familieomstandigheden naar Duitsland, waar ze aan de universiteit van Keulen geneeskunde studeerde en aansluitend afstudeerde voor de specialistische opleiding tot gynaecoloog aan o.a. de universiteit van Münster. Sinds 1994 is ze in haar eigen gynaecologische praktijk in Heinsberg actief, direct aan de Nederlandse grens. Reeds in haar specialistenopleiding had ze contact met patiënten die vanuit medisch oogpunt enerzijds als gezond werden gezien, maar anderzijds behoorlijk leden onder vaginisme.

In haar dagelijkse praktijk ontmoette Dr. Reeve telkens opnieuw weer patiënten die met alleen de conventionele geneeskunde niet voldoende geholpen werden. Naast haar normale activiteit als gynaecoloog studeerde Dr. Reeve daarom ook af in de seksuele geneeskunde en als psych-analytische psychotherapeut. Om patiënten met vaginisme effectief te kunnen helpen ontwikkelde Dr. Reeve in de loop der jaren een eigen methode tot therapie voor deze speciale groep van patiënten.

“De aan vaginisme lijdende vrouwen/stellen kunnen goed geholpen worden. Veel van mijn patiënten hebben dan ook overtuigende successen geboekt, zoals het pijnloos en zonder angst beleven van seksualiteit of het op een natuurlijke wijze vervullen van een kinderwens. Zo kunnen binnen 10 dagen na einde van de therapie al 10% van de paren pijnvrij gemeenschap hebben. 85% kan binnen 30 dagen na de therapie gemeenschap hebben. Ik wil mijn patiënten dan ook bedanken dat ik hen op hun weg naar geluk een stuk mocht begeleiden.”

BIG Register : Bignummer 29060872601