Accountability Partner

Een accountability partner is een vertrouwenspersoon die een ander persoon begeleidt om de doelen die de ander zich gesteld heeft te bereiken. We weten dat personen die met een accountability partner werken, sneller hun doel bereiken, gecommiteerd blijven en meer succes hebben.

Meestal is de levenspartner, de echtgenoot of de vriend, ook de accountability partner. Maar als iemand single is kan het ook een zus, de moeder of een goede vriendin zijn.

Het helpt ook heel goed wanneer men zijn accountability partner meeneemt naar de therapie. Maar als dat niet kan, kan de accountability partner ook ondersteuning bieden in de fase na de therapie.